Informace

 

CO JE TEN SING?


Ten Sing (z anglického Teenager’s Singing překládáme do češtiny jako náctiletí zpívají, puberťáci blbnou) je hudebně sociální aktivita pro náctileté. Jde o pěvecký sbor doprovázený kapelou a tento koncept dále doplněn o workshopy drama, tanec a minichoir. Jsme amatérské uskupení, nemáme žádné vstupní talentové zkoušky, naopak se snažíme poskytnout prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si co koho láká.

 
Základní složkou tensingu jsou tzv. 3K, Kristus, Kreativita a Kultura a snaha o jejich rozvoj ve vzájemné rovnováze jak v jedinci, tak v celé skupině. Jednou z myšlenek tensingu je také upřednostnění procesu před produktem – není důležitý výsledek, ale to jakým způsobem ho docilujeme. Ten Sing je založen na principu mladí pro mladé, kdy se vedoucí snaží postupně předávat zodpovědnost a dovednosti mladším a vychovat z nich budoucí vedoucí.

Ten Sing je jedním z mnoha programů organizace YMCA. Fungujeme tedy na křesťanských základech, ale víra není pro členství nutná ani není členům nijak nucena – jsme otevřeni pro všechny bez rozdílu vyznání, pohlaví, barvy pleti, sociálního původu, … Důležité je pro nás naučit tensingáře k toleranci k těm, kteří se od nich v jakémkoliv aspektu odlišují. Víra nám hlavně pomáhá, abychom rádi dělali něco dobrého pro druhé.

Díky zázemí YMCA a principům, na kterých je Ten Sing založen se snažíme tensingáře vést ke zdravému sebevědomí, toleranci, demokratickým hodnotám, odpovědnosti za sebe i druhé, solidaritě, kreativitě ad.


Mezi základní pravidla tensingu, která platí na všech akcích, patří: no sex, no drugs, no alcohol. Pravidla dodržují i vedoucí a snaží se jít tensingářům dobrým příkladem.


Ten Sing Mělník se schází tradičně každý pátek od 16.00 do 19.00hod. Mimo tuto dobu probíhají zkoušky jednotlivých workshopů a dále pořádáme také víkendovky a nově také tzv. sociální akce, díky kterým chceme tensingářům umožnit trávit spolu čas i mimo zkoušky (např. movie night, procházky, bazén, grilpárty, kino, lezecká stěna, výlet do okolí atd.). Samozřejmě i zde je vždy přítomný minimálně jeden vedoucí a platí tensingová pravidla.